वृक्ष शब्द रूप | Vriksh Shabd Roop in Sanskrit

वृक्ष शब्द अजन्त (अकारांत) पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे- देव, बालक, राम, वृक्ष, सुर, गज, ईश्वर, अश्व, दिवस, ब्राह्मण, छात्र, सूर्य, शिष्य, लोक आदि।

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमावृक्षःवृक्षौवृक्षाः
द्वितीयावृक्षम्वृक्षौवृक्षान्
तृतीयावृक्षेणवृक्षाभ्याम्वृक्षैः
चतुर्थीवृक्षायवृक्षाभ्याम्वृक्षेभ्यः
पंचमीवृक्षात् / वृक्षाद्वृक्षाभ्याम्वृक्षेभ्यः
षष्‍ठीवृक्षस्यवृक्षयोःवृक्षाणाम्
सप्‍तमीवृक्षेवृक्षयोःवृक्षेषु
सम्बोधनहे वृक्ष!हे वृक्षौ!हे वृक्षाः!

Post a Comment

0 Comments