मानव शब्द रूप | Manav Shabd Roop in Sanskrit

Manav Shabd Roop in Sanskrit – मानव शब्द अजन्त (अकारांत) पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे- देव, बालक, राम, वृक्ष, सुर, गज, अश्व, दिवस, ब्राह्मण, छात्र, सूर्य, शिष्य, लोक, ईश्वर आदि।

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमामानवःमानवौमानवाः
द्वितीयामानवम्मानवौमानवान्
तृतीयामानवेनमानवाभ्याम्मानवैः
चतुर्थीमानवायमानवाभ्याम्मानवेभ्यः
पंचमीमानवात् / मानवाद्मानवाभ्याम्मानवेभ्यः
षष्‍ठीमानवस्यमानवयोःमानवानाम्
सप्‍तमीमानवेमानवयोःमानवेषु
सम्बोधनहे मानव!हे मानवौ!हे मानवाः!

Post a Comment

0 Comments