सूर्य शब्द रूप | Surya Shabd Roop in Sanskrit

Surya Shabd Roop in Sanskrit – सूर्य शब्द अजन्त (अकारांत) पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे- देव, बालक, राम, वृक्ष, सुर, गज, मानव, अश्व, दिवस, ब्राह्मण, छात्र, शिष्य, लोक, ईश्वर आदि।

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमासूर्यःसूर्यौसूर्याः
द्वितीयासूर्यम्सूर्यौसूर्यान्
तृतीयासूर्येणसूर्याभ्याम्सूर्यैः
चतुर्थीसूर्यायसूर्याभ्याम्सूर्येभ्यः
पंचमीसूर्यात् / सूर्याद्सूर्याभ्याम्सूर्येभ्यः
षष्‍ठीसूर्यस्यसूर्ययोःसूर्याणाम्
सप्‍तमीसूर्येसूर्ययोःसूर्येषु
सम्बोधनहे सूर्य!हे सूर्यौ!हे सूर्याः!

Post a Comment

0 Comments