छात्र शब्द रूप | Chhaatra Shabd Roop in Sanskrit

छात्र शब्द अजन्त (अकारांत) पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे- देव, बालक, राम, गज, वृक्ष, सुर, मानव, अश्व, दिवस, ब्राह्मण, छात्र, सूर्य, शिष्य, लोक, ईश्वर आदि।

एकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाछात्र:छात्रौछात्रा:
द्वितीयाछात्रम्छात्रौछात्रान्
तृतीयाछात्रेनछात्राभ्याम्छात्रै:
चतुर्थीछात्रायछात्राभ्याम्छात्रेभ्य:
पंचमीछात्रात्छात्राभ्याम्छात्रेभ्य:
षष्‍ठीछात्रस्यछात्रयो:छात्राणाम्
सप्‍तमीछात्रेछात्रयो:छात्रेषु
सम्बोधनहे छात्र!हे छात्रौ!हे छात्रा:!


Post a Comment

0 Comments