Poorv Napunsak Ling Shabd Roop In Sanskrit – पूर्व्व नपुंसकलिंग शब्द रूप

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा पूर्व्वम् पूर्व्वे पूर्व्वाणि
द्वितीया पूर्व्वम् पूर्व्वे पूर्व्वाणि
तृतीया पूर्व्वेण् पूर्व्वाभ्याम् पूर्वै:
चर्तुथी पूर्व्वस्मै पूर्व्वाभ्याम् पूर्वेभ्य:
पन्चमी पूर्व्वस्मात्/पूर्व्वात् पूर्व्वाभ्याम् पूर्वेभ्य:
षष्ठी पूर्व्वस्य पूर्व्वयो: पूर्व्वाषाम्
सप्तमी पूर्व्वस्मिन्/पूर्व्वे पूर्व्वयो: पूर्व्वेषु

Post a Comment

0 Comments