Adas Vah Napunsak Ling Shabd Roop In Sanskrit – अद्स (वह) नपुंसकलिंग शब्द के रूप

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा अद: अमू अमूनि
द्वितीया अद: अमू अमूनि
तृतीया अमुना अमूभ्याम् अमीभिः
चतुर्थी अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः
पंचमी अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः
षष्ठी अमुष्य अमुयोः अमीषाम्
सप्तमी अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु

Post a Comment

0 Comments